On tullut jälleen aika pistää kulunut vuosi pakettiin ja suunnata katsetta tulevan vuoden näkymiin. Tämä on mainio tilaisuus pysähtyä tarkastelemaan myös Digiradan kulunutta vuotta: mitä edistysaskeleita tehtiin vuonna 2022 ja mitä on odotettavissa vuonna 2023? Digiradan Juha Lehtola ja Jari Pylvänäinen nostavat kuluneen vuoden kohokohdiksi onnistuneet radioverkon mittaustyöt, testilaboratorion ensimmäiset testitulokset sekä Digiradan kansainvälisen vaikuttamistyön. 

Digirata-hankkeessa kehitetään uudenlaista radioviestintämallia, jonka tavoitteena on käyttää ensisijaisesti kaupallisia radioverkkoja. Kansainvälisestikin uraauurtava ratkaisu tuottaisi Suomelle miljoonien eurojen kustannussäästöt ja edistäisi koko EU:n rautatieliikenteen kilpailukykyä. Kaupallisten radioverkkojen testaus toteutettiin kuluneen vuoden aikana onnistuneesti, sillä tulosten perusteella verkkojen kattavuus ja laatu on jopa odotettua parempi.

Edistysharppauksia on otettu myös virtuaalisen testilaboratorion suunnalta, jossa on saatu valmiiksi ensimmäiset testitulokset.

“Testilaboratorion merkitys Digiradan kompetenssille on merkittävä. Testien ja niiden tulosten avulla voimme kehittää osaamista sekä muodostaa ohjeistuksia. Esimerkiksi Digiradan ensimmäisen kaupallisen rataosuuden eli EKA-radan onnistunut eteneminen ei olisi ollut mahdollista ilman testilaboratoriota”, kertoo projektipäällikkö Juha Lehtola Väylävirastosta.

Yksi Digiradan tavoitteista on kansainvälisen vaikuttamis- ja verkostoitumistyön edistäminen. Hanke onkin saanut tällä saralla selkeää jalansijaa kuluneen vuoden aikana, sillä Digiradan tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälisen kentän seurantaan erikoistuvat työryhmät on integroitu mukaan työhön. Suomalaiset ratkaisut ja innovaatiot ovat herättäneet myös ulkomaisten toimijoiden mielenkiinnon, ja Suomi onkin ottamassa tietyissä osissa alalla suunnannäyttäjän roolia.

Vuonna 2023 tullaan siirtymään enemmän hankintoihin

Digirata muuttuu entistä konkreettisemmaksi vuoden 2023 aikana, sillä suunnitelmissa on toteuttaa EKA-radan laitehankinnat. Tämä pitää sisällään koko turvalaitteiston sekä liikenneohjausjärjestelmän uusimisen. Suunniteltu aikataulu hankinnoille on kunnianhimoinen: tavoitteena on saada prosessi valmiiksi 7 kuukaudessa, kun monissa tapauksissa vastaavanlainen toteutus veisi jopa 2–3 vuotta.

Lisää konkretiaa tuo myös uuden testiradan käyttöönotto ensi vuonna. Testiradalla hankitaan tärkeää näyttöä Digiradan uusista ratkaisuista, kuten esimerkiksi kaupallisten verkkoyhteyksien käytöstä junaliikenteen viestinnässä.

Digiradan tekijämäärä on kasvanut roimasti, ja hankkeessa on mukana nyt jo noin 250 asiantuntijaa. Vuoden alusta organisaatiorakenteeseen tullaankin tekemään merkittäviä uudistuksia, jotta työskentely olisi mahdollisimman sujuvaa ja onnistunutta.

”Vuonna 2023 toimintamme tulee edelleen keskittymään teknisiin toteutusprojekteihin, mutta entistä enemmän myös toimintamalleihin ja hankintoihin. Tämä vaatii toiminnan laajentamista, ja uudelleenorganisoitumisen myötä pystymme vastaamaan paremmin näihin tarpeisiin”, kertoo hankejohtaja Jari Pylvänäinen Fintrafficilta.

Fintrafficin ja Väyläviraston keskinäinen yhteistyö hankkeessa on ollut onnistunutta, mikä kerää kiitosta molemmilta osapuolilta.

”Kulunut vuosi Digiradassa on ollut täynnä tekemistä. Olemme onnistuneet ratkaisemaan haasteet ja saaneet aikaan hyviä ja merkittäviä asioita. Tästä kunnia kuuluu kaikille meidän innostuneille ja motivoituneille tekijöillemme, jotka vievät tätä hanketta eteenpäin. Vuosi 2023 tuo mukanaan paljon uutta tehtävää, ja meillä on vahva luottamus tulevaan sekä ympärillämme oleviin ihmisiin. Kiitos kaikille tästä vuodesta ja oikein hyvää joulua”,  Pylväläinen ja Lehtola toteavat yhdessä.