Tiesitkö, että kansainvälinen yhteistyö rautateillä on välttämättömyys, sillä rautatieliikenteen lainsäädäntö noudattaa tiukasti EU:n vallitsevaa lainsäädäntöä? Rautateiden kansainvälisen kehitystyön keskiössä ovat turvallisuus sekä yhteentoimivuus niin kaluston, radan, laitteiston kuin järjestelmienkin osalta. Millä tavoin Digirata haluaa olla rautatieliikenteen suunnannäyttäjä Euroopassa? Mikä on kansainvälisen yhteistyön suurin haaste, ja millaisia etuja yhteistyö tuo suomalaisille yrityksille?

– EU:n strategisena tavoitteena on siirtää liikennettä kumipyöriltä rautateille lisäämällä kapasiteettia, turvallisuutta ja ennakoitavuutta. Digiradan tavoitteena on olla auttamassa osaltaan tämän tavoitteen saavuttamisessa. Pyrimme löytämään uudenlaisia, rautateitä edistäviä, ratkaisuja modernin teknologian avulla. Tuemme omalta osaltamme EU:n tavoitteita luoda toimintaympäristö, jossa on yhdenmukaiset toimintamallit ja teknologiat sekä mahdollisuus innovaatioihin ja kehittämiseen, kertoo liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Janne Hauta.

Monen toimijan ääni kansainvälisessä keskustelussa

Rautatieliikenteen toimijakenttä muodostuu lukuisista eri tahoista, kuten rataverkon haltijoista, operaattoreista, kalustoa valmistavasta teollisuudesta sekä viranomaisista, joita ovat mm. eri virastot, ministeriöt ja Euroopan komissio. Eri tahojen edustajat toimivat oman osa-alueensa kehitystyössä kansainvälisesti, minkä ansiosta kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa rautateiden tulevaisuuteen. Digirata pyrkii koordinoimaan suomalaisten rautatietoimijoiden kehitystarpeita ja viemään ratkaisuehdotuksia laajempana rintamana eteenpäin EU:n päätöksentekoon.

– Meillä on hyvä keskusteluyhteys rautatiealan eri toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme Digiradassa on tunnistaa, mistä kehityskohteista eri toimijat ovat samaa mieltä, pilotoida ratkaisuja sekä viedä niitä ja havaintoja EU-tasolle. EU:n päättäjät eivät ole niinkään kiinnostuneita ongelmista, vaan haluavat kuulla ratkaisuista, joista kaikki jäsenmaat hyötyvät. Etsimmekin Digiradassa ratkaisuja, joilla saamme edistettyä Suomen rautatieliikennettä, mutta luotua samalla koko EU:n kattavia hyötyjä, avaa Hauta.

Haasteena hidas päätöksenteko ja nopeasti kehittyvä teknologia

Digiradassa katsotaan pitkälle rautateiden tulevaisuuteen. Kansainvälisen vaikuttamisen tavoitteena on sidosryhmien ja toimijoiden näkemysten koordinoinnin lisäksi edistää Suomen näkemyksiä maamme kannalta tärkeissä asiakokonaisuuksissa. Tavoitteissa onnistumisen suurin haaste on se, pysyykö EU:n lainsäädäntö uuden teknologian perässä, minkä vuoksi on tärkeää testata uutta teknologiaa etupainotteisesti. Pilottien kautta toimiviksi todennettujen ratkaisujen avulla voidaan vaikuttaa tulevaan EU-regulaatioon. Digiradassa pyritään edistämään mm. radioverkko-, kyberturvallisuus-, satelliittiteknologia- ja automaation regulaatiota ja standardien kehitystä lisäämällä ymmärrystä siitä, miten ne käytännössä toimivat.

– Hyvä esimerkki uuden teknologian pilotoinnista ja uusien standardien kehitystyöstä ovat Digiradan keväällä 2022 toteutettavat kaupallisten radioverkkojen mittaukset. Testeillä kartoitetaan, kuinka jo olemassa olevia kaupallisia 5G-verkkoja voitaisiin hyödyntää liikenteenohjauksessa sen sijaan, että rakennetaan EU:n vaatima FRMCS-verkkoinfra vain rautatieliikenteen käyttöön. Mittausten avulla pyrimme todentamaan, että kaupalliset verkot tarjoavat turvallisen ratkaisun, joka edistäisi koko EU:n rautatieliikenteen kilpailukykyä. Fakta on, että Suomessa kaupallisia verkkoja hyödyntämällä saataisiin aikaan miljoonien eurojen kustannussäästöt, pohtii Hauta.

Suomalaisille yrityksille potkua kansainväliseen kasvuun

Digiradassa pyritään tuottamaan kansalaisille ja yrityksille mahdollisimman turvallisia, sujuvia ja luotettavia rautatiepalveluita fiksujen, kustannustehokkaiden ja kestävien ratkaisujen kautta. Samalla tuetaan kotimaisten yritysten innovointia ja mahdollisuutta kansainväliseen kasvuun.

– Rautatiealalla on monipuolisesti mahdollisuuksia ottaa uutta teknologiaa käyttöön. Kehitystyössämme on mukana joukko suomalaisia yrityksiä, joilla on mahdollisuus testata rautateihin liittyviä uusia innovaatioitaan käytännössä. Tämä luo hyvää pohjaa ja edelläkävijäaseman, kun ratkaisuja ryhdytään laajentamaan kansainvälisesti. Näin saamme tuotua parempien rautatiepalveluiden lisäksi lisää työtä ja vaurautta Suomeen, lisää Hauta.