Digirata-hankkeen kaikkein isoin kokonaisuus toteutusvaihe (roll-out) on nyt tekeillä, ja hankkeessa on käynnistetty toteutusvaiheen suunnitelman (roll-out-suunnitelma) tuottaminen. Toteutusvaiheen suunnitelman on tarkoitus kattaa kaikki EKA-osa-alueen ulkopuolelle jäävä Digirata-hankkeen tekeminen vuodesta 2025 vuoteen 2040.  

Digirata-hanke on karkeasti jaoteltu kahteen isoon osa-alueeseen, jotka ovat EKA ja ROSU. EKA on ensimmäinen kaupallinen rataosuus, joka rakentuu Lielahti-Pori/Rauma-välille. ROSU pitää sisällään monta projektia, joista yksi on roll-out-suunnitelman kirjoittaminen. ROSU on tiivistettynä kaikki muu, joka tapahtuu EKAn jälkeen. Roll-out-suunnitelman pitäisi kuvata, mitä Digiradan toteutusvaiheessa tapahtuu sekä miten ja milloin. 

”Kaikki osaaminen ja asiantuntemus, joka Digiradan ympärille on rakennettu, pitäisi saada kytkettyä roll-out-suunnitelmaan, jotta voidaan kuvata, miten toteutusvaihe tulisi tehdä”, sanoo ROSUn projektipäällikkö Ellinoora Korpela.  

Ensimmäinen pääjulkaisu julkaistaan tammikuussa 2025

Roll-out-suunnitelman tekeminen lähti käyntiin viime vuonna. Silloin hahmoteltiin roll-out-suunnitelmalle sisällysluetteloa eli suunniteltiin, mitä kaikkia kokonaisuuksia suunnitelman pitäisi pitää sisällään. Lisäksi hahmoteltiin projektimallia, jolla suunnitelmaa lähdetään tekemään.  

“Kaikkein tärkein tavoite on saada projektimalli toimimaan. Se tulee olemaan hieman erilainen, kuin mitä on totuttu tekemään. Tavoitteena saada tiimit ja julkaisuajattelu toimimaan sekä ensimmäinen julkaisu tehtyä. Roll-out-suunnitelman sisällön kannalta ensisijaisen tärkeää on saada kesään mennessä tehtyä alustava hankintastrategia. Lisäksi roll-out-suunnitelman vaiheistusta ja aikataulua katselmoidaan ja vahvistetaan.” 

Roll-out-suunnitelmasta on tarkoitus julkaista kolme kertaa vuodessa niin sanottu väliversio, jotta nähdään, missä kirjoitustyö menee ja miltä toteutusvaiheen suunnitelma näyttää. Samalla pystytään myös ottamaan sidosryhmiltä vastaan kehitysehdotuksia, joita voidaan ottaa joustavasti työn alle. Ensimmäisen väliversion on tarkoitus olla valmiina toukokuussa, mikä tarkoittaa sitä, että jotain julkaisukelpoista sisältöä pitäisi olla jo silloin nähtävillä.  

Ensimmäinen roll-outin käynnistämisen vähimmäisvaatimukset täyttävä pääjulkaisu 1.0 julkaistaan tammikuussa 2025 ja toinen pääjulkaisu 2.0 julkaistaan näillä näkymin joulukuussa 2026.  

”Siihen päättyy roll-out-suunnitelman kirjoittamisprojekti. Suunnitelma päivittyy tämän jälkeen toimintaympäristön muutosten mukana erikseen sovitun päivitysprosessin mukaisesti. Itse toteutusvaihehan lähtee liikkeelle jo vuonna 2025 eli hetken aikaa tehdään roll-outia ja roll-out-suunnitelmaa päällekkäin. Tästä syystä pääjulkaisuja tehdään kaksi.”