Väylävirasto ja Fintrafficin raideliikenteenohjaus (Fintraffic Raide Oy) ovat allekirjoittaneet allianssisopimuksen Digirata-hankkeen kehitys- ja verifiointivaiheen toteuttamisesta vaiheen loppuun saakka. Sopimus on voimassa 31.12.2027 asti. Digirata-hankkeessa uudistetaan mm. junien kulunvalvontajärjestelmä, sillä Suomen nykyinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on tulossa elinkaarensa päähän. Sen käyttöikä päättyy 2020-luvun lopussa.

Nyt tehdyllä sopimuksella pääsemme jatkamaan kuluneena vuonna hyvin alkanutta yhteistä allianssitaivalta. Vuoden vaihteesta alkavalla sopimuskaudella Digirata-hanke lähtee toden teolla lentoon ensimmäisten varsinaisten ERTMS-hankintojen (European Rail Traffic Management System) myötä”, sanoo johtaja Esa Sirkiä Väylävirastosta.

”Digirata-hankkeen ansiosta Suomi on Euroopan kärjessä hyödyntämässä digitalisaatiota raideliikenteen turvallisuuden ja toimivuuden parantamisessa sekä houkuttelevuuden kasvattamisessa. Raideliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen henkilö- ja tavaraliikenteessä on tärkeää mm. ilmastotavoitteiden ja Suomen kilpailukyvyn kannalta. Meillä on vahva tahtotila sekä uudistaa rautatiesektoria että olla edelläkävijä Euroopassa. On hienoa, että tämä monivuotinen sopimus mahdollistaa koko kehitys- ja verifiointivaiheen etenemisen ja näiden tavoitteiden toteuttamisen”, sanoo Fintrafficin raideliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Pia Julin.

Valmistautuminen toteutukseen alkaa

Digirata koostuu neljästä vaiheesta, jotka ovat selvitys-, valmistelu-, kehitys- ja verifiointi-, sekä hankinta- ja toteutusvaihe. Nyt allekirjoitettu sopimus mahdollistaa kehitys- ja verifiointivaiheen suunnitelmallisen kehittämisen aina toteutuksen aloittamiseen asti.

Sopimuskauden aikana tavoitteena on, että Suomelle määritellään uusi moderni rautateiden järjestelmäkokonaisuus, joka sisältää uuden yhteiseurooppalaisen junien kulunvalvontajärjestelmän, ETCS:n, radioverkon sekä tarvittavat liitynnät liikenteenohjauksen ja -hallinnan järjestelmiin.

Sopimuskaudella uuden järjestelmäkokonaisuuden keskeisenä tarkoituksena on toimia ensimmäisenä kaupallisen rataosan (ns. EKA-rataosa, (Tampere) Lielahti-Pori/Rauma) junaliikenteen turvaavana järjestelmänä ja samalla valmistaa sektori tulevaan koko maan kattavan hankinnan ja rakentamisen toteuttamiseen.

”Olemme Digiradassa todella hyvässä vauhdissa ja tämä sopimus antaa meille pohjaa pitkälle tulevaisuuteen. Pitkäjänteisyys ei tarkoita hidasta etenemistä vaan määrätietoista otetta asioihin, joita yksikään taho ei pysty onnistuneesti pelkästään omassa laatikossaan kehittämään. On hienoa, että meillä on Digiradan kaltainen monitahoinen hanke, jonka avulla on mahdollisuus tehdä tulevaisuuden rautateiden kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa”, hankejohtaja Jari Pylvänäinen Fintrafficistä korostaa pitkäjänteisen työn merkitystä.

”Digirata on vaikutuksiltaan valtava koko rautatiesektorille ja on oleellisen tärkeää pystyä tunnistamaan kansallisesti toimivimmat ratkaisut ja keskittyä niiden kehittämiseen. Suomi on edelläkävijä valinnoillaan ja Digiradalla on mahdollisuuksia toimia suunnannäyttäjänä koko muulle Euroopalle”, kiteyttää projektipäällikkö Juha Lehtola Väylävirastosta.

Lisätiedot: johtaja Esa Sirkiä, Väylävirasto p. 029 534 3344