Tietopyynnöillä kartoitetaan toimittajien kykyjä ja kiinnostusta toimittaa Digirata-hankeen vaatimia laitteita ja kalustoa. Samalla kasvatetaan myös Digiradan tunnettuutta kansainvälisten toimijoiden silmissä.

Digirata-hankkeessa otetaan jälleen uusi edistysaskel, kun Pori–Rauma–Nokia-välille rakennettavan ensimmäisen kaupallisen rataosion eli EKA-radan hankintojen kilpailutus aloitetaan ensi vuoden alkupuolella.

Hankintoihin liittyen on syksyn alussa lähetetty tietopyynnöt koskien sekä liikenteenohjauksen järjestelmäkokonaisuutta, että kalustoa. Digirataan liittyvien tietopyyntöjen laatijoina ovat sekä Fintraffic Raide Oy että Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy. Pyyntöjen tarkoituksena on kartoittaa potentiaalisten toimittajien mielenkiintoa sekä laajemmin myös sitä, miten toimittajien tarjooma soveltuu juuri Digiradan ratkaisuihin. Tietopyynnöillä halutaan myös lisätä Digiradan näkyvyyttä erityisesti kansainvälisten toimijoiden suuntaan.

”Tietopyynnöt on suunnattu laajasti ympäri Eurooppaa ja Aasiaa sellaisille rautatiealan toimittajille, joilla on kaikilla enemmän tai vähemmän pitkä kokemus varustelusta. Pyyntöjen kautta olemme pystyneet markkinoimaan Digiradan uniikkeja ratkaisuja, jotka ovat herättäneet esimerkiksi syyskuussa Saksassa pidettävien InnoTrans-messujen näytteilleasettajien kiinnostuksen”, sanoo Digirata-hankkeen liikenteenohjauksen asiantuntija Ari Tilli.

Selvityksessä sekä junakaluston että liikenteenohjauksen tarjooma

Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy vastaa junakalustoon keskittyvästä tietopyynnöstä, joka kartoittaa markkinoilla toimivien yritysten valmiutta toimittaa muun muassa laitteet kahteen Sm5-junayksikköön, joita tullaan käyttämään Digirata-hankkeen testiajoissa. Laitteistoon kuuluvat esimerkiksi ATO-laitteet (Automatic Train Operation), joilla testikalusto on tarkoitus varustaa automaattiajon testaamiseksi Digirata-hankkeen testiradalla ja EKA-radalla.

Digirata-hankkeen puolelta koostettu tietopyyntö koskee liikenteenohjauksen järjestelmäkokonaisuutta. Näihin kuuluvat liikenteenohjausjärjestelmien (Traffic Management Systems eli TMS) osat, radiopohjaiset ja turvalaitteet, testilaboratorio sekä yleinen tietoturva ja tietoturvapalvelut. Lisäksi tietopyynnössä selvitetään toimijoiden kykyä vastata Digiradan tarpeisiin junan ohjauksessa käytettävien yhteyksien ja laitteiston osalta.

”EU:ssa ollaan siirtymässä käyttämään uutta FRMCS-radioverkkojärjestelmää (Future Radio Mobile Communication System), joka vaatisi kokonaan uuden verkon rakentamista Suomeen. Vaihtoehtona tälle haluamme Digirata-hankkeessa tarjota täysin uudenlaista ratkaisua, jossa hyödynnetään kaupallisia verkkoyhteyksiä. Tietopyynnön avulla kartoitamme toimittajien kehityspolkuja ja voivatko nämä tulevaisuudessa tarjota sopivia laitteita”, kertoo projektipäällikkö Simon Indola.

Tietopyynnöt tuovat Digiradan ratkaisuja kansainväliseen tietoisuuteen

Rautatieliikennettä kehitetään tällä hetkellä Euroopassa todella aktiivisesti ja määrätietoisesti, ja Digirata on tuomassa tätä kehitystä Suomen rautateille. Tiedon Suomeen tuomisen lisäksi Digirata-hankkeessa halutaan viestiä myös Eurooppaan päin Suomessa tehdystä kehityksestä ja mahdollisista innovaatioista.

”Euroopan rautateillä on käynnissä suuret muutokset, ja haluamme osaltamme tuoda uusia ratkaisuja myös kansainvälisille markkinoille. Kaupallisten radioverkkojen käyttäminen liikenteen ohjaamiseen on mainio esimerkki siitä, että Digirata-hankkeessa pilotoidaan ratkaisuja, joita kukaan muu maailmassa ei ole vielä toteuttanut. Päämääränämme on käyttää avoimia rajapintoja, jotka tulevaisuudessa laskevat kustannuksia huomattavasti sekä lisäävät avoimuutta ja kilpailua. Tällä tavoin junaliikenteestä tehdään turvallisempaa, laadukkaampaa ja matkustajille voidaan tarjota parempaa palvelutasoa”, Ari Tilli sanoo.

Junakalustoon liittyvän tietopyynnön vastausaika päättyi syyskuun alussa, Digiradan tietopyynnön osalta vastauksia odotetaan vielä lokakuun alkuun. Tämän jälkeen toimijoiden kanssa käydään vastauksien perusteella erillisiä keskusteluja. Tämä antaa tietoa ja tukea varsinaisten tarjouspyyntöjen laatimiseen, jotka lähetetään vuoden 2023 alkupuolella. Itse rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2024 ja testiajojen aikaisintaan vuonna 2025.

Tavoitteena on etsiä vastausten perusteella toimittajista myös pidempiaikaista kumppania. Toimittajalle avautuu tätä kautta hyvä tilaisuus päästä mukaan Digiradan kehitykseen laajemmassa mittakaavassa.

”Ilahduttavaa on, että tietopyynnöt ovat herättäneet jo tässä vaiheessa laajaa mielenkiintoa kansainvälisten toimijoiden suunnalta. Tämän myötä saamme kattavan katsauksen markkinatilanteesta, ja pystymme siten hankkimaan EU:n uusimman sääntelyn mukaiset laitteet, jotka kestävät hyvin aikaa”, kertoo Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy:n projektikoordinaattori Tuomo Pietilä.