Digirata-hankkeen ympärille halutaan rakentaa verkostoyhteistyötä, josta hyötyvät niin hanke kuin siinä mukana olevat organisaatiotkin. Rautateiden digitaalinen murros -webinaarisarjan toisessa osassa näitä mahdollisuuksista kertoivat Digirata-hankkeen toimijat sekä rahoitus- ja tukimahdollisuuksien tarjoajat. 

Digiradan ympärille rakentuvan yhteisen kehittämisen uudet liiketoimintanäkymät toivat 30. marraskuuta kuulolle ja keskustelemaan yli 80 rautatiealan toimijaa. Valmisteluvaiheessa olevan hankkeen yhteistyömahdollisuuksia taustoitti ensimmäisenä projektipäällikkö Juha Lehtola Väylävirastosta.

Hanketta ei haluta suunnitella suljetussa kuplassa vaan toimivia yhteistyömahdollisuuksia suunnitellaan ja tarjotaan jatkuvasti. Lehtola korosti, että Digirata on projektina ennemminkin moderni alusta, jolle kaikenlaiset toimijat halutaan mukaan viemään innovaatioita eteenpäin. Näin sekä hanke että kaikki siinä mukana olevat toimijat pääsevät hyötymään yhteistyöstä.

Väyläviraston osastojohtaja Jan Juslén mukaan verkoston perusta muodostetaan yhteisöstä, johon kuuluu suomalaisen rautatieliikenteen teknologian toimijoita. Tämä on yksi keskeinen keino saada suomalaisten yritysten ja organisaatioiden parhaat ideat käyttöön. Samalla liiketoiminnalle syntyy uusia kasvumahdollisuuksia. 

Juslén korosti myös avoimen vuorovaikutuksen merkitystä. Digirata-hankkeessa on jo nyt jopa poikkeuksellisen ennakkoluuloton keskusteluyhteys julkisen ja yksityisen toimijoiden välillä. Sen ansiosta tulevaisuudessa Suomen runsas dataosaaminen saadaan hyödynnettyä myös rautatiealalla. Toimijoiden ekosysteemiselle toiminnalle hahmotellaan paraikaa rakenteita, ja tarkemmista etenemissuunnitelmista päästään toivottavasti päättämään jo alkuvuodesta 2021.  

Suomessa on monipuolisia rahoitusmahdollisuuksia

Hankkeen rahoituspohjasta toivotaan mahdollisimman laajaa. Osan hankkeen ympärillä olevista innovaatioista ja liiketoimintamahdollisuuksista voivat rahoittaa ja taata Business Finland ja Finnvera.

Business Finlandilla on jo olemassa hyviä kokemuksia saman tyyppisestä ekosysteemitekemisestä esimerkiksi raitiovaunuliikenteen kehittämisestä eli SmartRail-hankkeesta. Senior Advisor Olavi Keränen Business Finlandilta rohkaisi kuulijoita vaikuttamaan siihen, että Digiradan kaltaisiin yhteistyöhankkeisiin saataisiin mukaan keskenään erilaisia yrityksiä, joissa on erilaista osaamista ja jotka kukin osallistuisivat ajallisesti ja rahallisesti tarpeensa mukaan. 

Finnveran rahoituspäällikkö Anna-Mari Palo puolestaan painotti, että Finnvera auttaa mielellään yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään, jotta yritysten innovaatiot voidaan alusta alkaen suunnitella kansainvälisten markkinoiden ja viennin näkökulmasta.

Webinaarin tallenteeseen voit tutustua täältä.

Webinaarisarjan kolmas ja viimeinen osa järjestetään 14.12. klo 10:00-11:30. Lisää tietoa sekä ilmoittautumiset täältä.