Fintraffic Raide ja Väylävirasto allekirjoittivat joulukuussa 2021 vuoden 2022 loppuun saakka voimassa olevan allianssisopimuksen, joka mahdollistaa tehokkaan yhdessä tekemisen Suomen rautatiejärjestelmän hyväksi yli organisaatiorajojen. Mistä allianssimallissa on kyse ja kuinka se edistää yhteistä kehitystyötä? Millainen rooli allianssin eri osapuolilla on hankkeessa? Kuinka yhdessä tekemistä aiotaan jatkaa tulevaisuudessa?

Digirata uudistaa suomalaisen rautatiejärjestelmän kokonaisuudessaan. Hankkeessa uudistetaan mm. turvalaitteet, junien kulunvalvontajärjestelmät ja lähes kaikki rataverkkoon liittyvät järjestelmät. Vuoden 2022 allianssisopimus mahdollistaa toteuttamisen valmistavan kehitys- ja verifiointivaiheen edistämisen.

– Allianssimalli sopii Digiradan kaltaisiin hankkeisiin, jossa tekijäjoukko koostuu laaja-alaisesta osaajien keskittymästä, jonka eri osapuolilla on selkeä yhteinen päämäärä. Meillä se on Suomen rautatiejärjestelmän määrittely ja testaus oikeissa olosuhteissa. Erityistä etua rautatieinfran varusteluun luo se, että tässä allianssissa ovat mukana kaikki ratainfran laitteiston haltijat: Fintraffic liikenteenohjauksen ja Väylävirasto mm. turvalaitteiden osalta, kertoo Fintrafficin hankejohtaja Jari Pylvänäinen.

Allianssissa työskennellään hankkeen parhaaksi


Allianssimalli auttaa taklaamaan epävarmuutta etenkin hankkeissa, joissa on paljon eläviä osia, joiden ennustaminen etukäteen on haastavaa. Toimintamalli mahdollistaa näin joustavan ja fiksun tavan työskennellä kohti yhteistä päämäärää. Hankkeelle parhaaksi -periaate on yhdessä tekemisen ytimessä, sillä jokainen päätös vaikuttaa tasavertaisesti molempiin allianssin osapuoliin. Digiradassa hankkeen parhaaksi tarkoitta samalla myös Suomelle parasta.

– Perinteisessä yhteistyömallissa tilaaja tilaa palveluntuottajalta tietyn kokonaisuuden, josta poikkeaminen näkyy herkästi lisäkustannuksina. Allianssissa toiminnan haasteista vastataan tasavertaisesti, jolloin muutoksille on paremmin tilaa. Ratkaisuissa tarkastellaan ennen kaikkea kokonaishyötyä, minkä ansiosta vaihtoehtoja voidaan vertailla avoimesti yhteisen tahtotilan saavuttamiseksi, avaa Pylvänäinen.

– Allianssissa tilaaja osallistuu aktiivisesti tekemiseen sen sijaan, että tekisi vain tilauksen ja jäisi odottamaan tuloksia. Tämä mahdollistaa molempien tahojen vahvuuksien yhdistämisen. Fintrafficista löytyy osaamista siihen, miten asioita kannattaa käytännössä toteuttaa, ja meillä on tilaajana mahdollisuus hioa tarvittaessa tavoitteitamme hankkeen aikana. Perinteisissä sopimusmalleissa on riskinä tehdä jopa turhaa työtä, jos tilauksen ehdot on sidottu liian tiukasti, eivätkä ne salli joustoa. Allianssi sopii siksi hyvin Digirataan, jossa kehitetään uudenlaisia tulevaisuuden ratkaisuja, jatkaa Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtola.

Yhdessä tekemistä jatketaan tiiviisti tulevaisuudessa

Digiradassa on tehty allianssimallilla töitä vuoden 2022 alusta saakka. Yhdessä tekeminen on lähtenyt molempien osapuolten mielestä hyvin käyntiin, ja toiveena on, että hankkeen tekijöille saadaan mahdollistettua allianssimallille tyypillinen Big Room -työskentely, jossa kaikki tekijät voivat työskennellä hankkeen parissa samassa tilassa. Jatkuvuuden varmistamiseksi sopimusmaailma pyritään pitämään irrallaan päivittäisestä tekemisestä, jotta tekijät voivat rauhassa keskittyä työskentelemään hankkeen parhaaksi organisaatiosta riippumatta.

– Viime syksynä emme erinäisistä syistä olleet vielä valmiita tekemään sopimusta vuoden 2027 loppuun, jonne saakka meillä on rahoitus. Tavoite kuitenkin on, että allianssisopimusta ei tehdä vuoden pätkissä, vaan saamme pidemmän sopimuksen allekirjoitettua tämän vuoden jälkeen, kertoo Lehtola.

Virallisesti allianssisopimus on tehty Fintraffic Raiteen ja Väyläviraston välille, mutta tekeminen heijastuu vahvasti myös ulkoisiin sidosryhmiin.


– Allianssissa puhutaan avoimesti sekä ratkotaan haasteet ja jaetaan hyödyt yhdessä. Työskentely Väyläviraston kanssa on sujunut Digiradassa hienosti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Luottamus välillämme toimii, ja yhdessä tekeminen on hyvin välitöntä. Yhdessä tekemisen kulttuuria toteutetaan aktiivisesti myös sidosryhmien kanssa yhdessä, ja he luonnollisesti osallistuvat aktiivisesti kehitystyöhön, kiittää Pylvänäinen.