Digiradan EKA-rataosalla on tarkoitus käyttää junien yhteydenpitoon radioverkkoratkaisua, jossa hyödynnetään kaupallisia verkkoyhteyksiä. Yksi osa tätä radioverkkoprojektia on valvontafunktio, jossa selvitetään, miten liikenneohjaajat saavat tulevaisuudessa tietoa radioverkon huoltokatkoksista ja häiriöistä, jotta junien turvallinen kulku voidaan varmistaa.    

Digirata aikoo käyttää olemassa olevia kaupallisia verkkoyhteyksiä junien yhteydenpitoon. Kansainvälisen rautatieliitto UIC:n säädökset eivät kuitenkaan vielä sisällä ratkaisun vaatimia laitteistoja, eikä uutta säätelyä tulla saamaan ajoissa ensimmäisen kaupallisen rataosan (EKA) toteutusta varten. Siksi Digirata on kehittänyt EKA-rataosuutta varten täysin uuden väliaikaisen, National Radio Solution 1 -nimisen radioverkkoratkaisun, jossa radioyhteys saavutetaan kaupallisten verkkoyhteyksien kautta hyödyntämällä jo olemassa olevia laitteita. Laitteiden käyttöön haetaan poikkeuslupaa Euroopan unionin rautatievirasto ERA:lta. 

Radioverkkoprojektia varten Digiradassa on neljä radioverkkoratkaisuun liittyvää aliprojektia. Yksi niistä on tekniikka, joka on tällä hetkellä ajankohtaisin. Tekniikkapuolella määritellään muun muassa komponentit ja rajapinnat tekniseen ratkaisuun, jota tullaan lopulta käyttämään. Tekniikkapuolella luodaan koko NRS 1:n arkkitehtuuri ja vaatimukset. Tekniikkapuolen arkkitehtuurilla on siten vaikutusta myös siihen, mitä tarvitaan poikkeuslupaprosessiin ja hyväksyntäprosessiin, jotka ovat kaksi muuta NRS 1:n aliprojektia.  

”Tekniikkapuoli on suurin piirtein valmistumisvaiheessa. NRS 1 -arkkitehtuuri on ollut kommentoitavana, ja tarkoitus on hyväksyttää se seuraavassa TK-raadissa maaliskuussa. Tämä mahdollistaa sen, että ne rautatiealan yritykset, jotka aikovat EKA-radalla liikennöidä, voivat aloittaa hankinnat. Siksi on äärimmäisen tärkeää saada paperi hyväksytettyä ja eteenpäin”, sanoo projektipäällikkö Simon Indola.  

Suuria kysymyksiä ratkaistavana

Neljäs NRS 1:seen liittyvä aliprojekti on valvomo-PoC (Proof of Consept), joka käynnistyi Digirata-hankkeessa tammikuussa. Valvontafunktio suunnittelee, mitä radioverkon valvonta käytännössä on: Mikä taho suorittaa valvontaa ja miten? Mitä tietoa kaupallisilla teleoperaattoreilla on häiriöistä ja miten toimitaan huoltokatkoksissa? Tehtävänä on käytännössä neuvotella kolmen kaupallisen teleoperaattorin kanssa siitä, millä ehdoin heidän verkkojaan voidaan käyttää ja millaista tietoa he voivat luovuttaa.  

Tieto radioverkon häiriöistä ja huoltokatkoksista on todella tärkeää liikenneohjaajille, jotta tiedetään, onko jollain tietyllä rataosuudella turvallista liikennöidä. Radioverkkoyhteys tulee olemaan täysin uusi ratkaisu, josta ei ole aikaisempaa kokemusta.  

”Teemme jotain aivan ainutlaatuista. Valvontafunktion osalta ilmassa on suuria kysymyksiä, joihin ei löydy suoraa vastausta keneltäkään”, sanoo Indola. 

PoC-työ on jo käynnistetty ensimmäisellä palaverilla kaupallisen teleoperaattorin ja häiriötiedot yhtenäiseen näkymään yhdistävän yrityksen kanssa. Toisen teleoperaattorin kanssa työ aloitetaan noin parin viikon kuluttua.  

”Tapaamisessa käytiin todella hyvää keskustelua hyvässä hengessä. Osapuolet jakoivat yhteisen ymmärryksen, joten projektin edistäminen on lähtenyt siltä osin hyvin käyntiin. Lähdemme kokeilemaan, voimmeko rakentaa järjestelmän, jossa tiedot saadaan haluttuun muotoon ja näkymään, kuten karttanäkymään”, sanoo Fintrafficin radioverkko- ja tietoliikenneasiantuntija Ville Hämäläinen, joka vetää valvomo-PoCia.  

Pysyvä ratkaisu tulevaisuuteen

Tarkoitus on, että lokakuussa kasassa on tarvittavat tiedot, jotta voidaan siirtyä toteutusvaiheeseen ja tehdä päätöksiä, minkälainen valvontafunktiosta tehdään, mihin se sijoitetaan, miten radioverkkoja valvotaan ja kuka niitä valvoo.  

”Silloin tiedetään, tarvitsemmeko järjestelmää, joka tarkkailee ja tuottaa tietoa vai pärjäämmekö jollain muulla tavalla. Lokakuussa pääsemme tekemään päätöksiä. Jos jatkamme tällä järjestelmäpolulla, meidän täytyy kilpailuttaa varsinaisen järjestelmän rakentaminen”, sanoo Hämäläinen. 

Vaikka NRS1 on väliaikainen, ainoastaan EKA-radalle suunniteltu ja tarkoitettu ratkaisu, valvontafunktio tulee olemaan lopullinen ratkaisu. Sama valvontafunktio tulee palvelemaan EKA-radan lisäksi myös TOKA-rataa sekä kaikkia muita ratapätkiä sekä hankkeen ajan että sen päättymisen jälkeen.