Arkisto:

Press release: Digirail – pursuing the European lead in rail transport

Digirail aims to achieve safe and efficient train operation. Published on 2 July 2021, the Digirail Report provides details of how railway technical systems will be modernised in Finland. The Digirail project is now moving from preparation to practice as digital train control technology is constructed and piloted on the railways. The goal is for […]

Tiedote: Digirata – kohti rautatieliikenteen Euroopan kärkeä

Digirata tähtää junien turvalliseen ja tehokkaaseen liikennöintiin. Tietoa rautateiden teknisten järjestelmien uudistamisesta tarjoaa 2. heinäkuuta 2021 julkaistu Digirata-raportti. Digirata-hanke etenee nyt valmistelusta käytäntöön, kun digitaalista kulunvalvontaa rakennetaan ja pilotoidaan rautateillä. Tavoite on, että Suomi ottaisi käyttöön modernin radioverkkopohjaisen rautateiden kulunvalvontajärjestelmän koko rataverkolla 2040-luvulle mennessä. Samalla vanha järjestelmä korvataan EU-vaatimusten mukaisesti eurooppalaisella järjestelmällä (ERTMS, European Rail […]