Keväällä käynnistettiin liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ohjaama selvitystyöprojekti, joka tutkii laajasti Suomeen tulevaisuuden junien kulunvalvontaa. Heti alussa päätettiin ottaa käsittelyyn myös liikenteenhallinnan järjestelmät ja tutkia avoimin mielin ERTMS:n eli eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän toteutusta sekä digitalisaation mahdollisuuksia maassamme. Näistä syntyi Digirata.

Aikataulu on kunnianhimoinen, mutta realistinen. 

Projektiryhmä koottiin  toukokuussa kesäkuussa ja työskentely oli täydessä käynnissä elokuun alusta. Vuoden 2019 aikana tavoitteena on saada käytännössä kaikki selvitystyö tvalmiiksi ja raportoitua. Alkuvuodesta työstetään aineistoa ja maaliskuussa 2020 luovutetaan loppuraportti toimenpide-ehdotuksiineen ohjausryhmälle ja LVM:lle. Sen perusteella voidaan tehdä päätös tulevasta.

Näkyvissä hyötyjä koko Suomelle – ja ympäristölle

Digirata ei ole pelkkä hallinnollinen harjoitus, vaan se tarjoaa edellytykset vaikuttaa koko rautatieliikenteen kilpailukykyyn, ympäristöön, parempiin palveluihin ja suomalaisten matkaajien arkeen. Toimintojen ja prosessien digitalisoimisella on tässä merkittävä rooli.

Kustannustehokkuutta raiteille voidaan löytää esimerkiksi kalusteinvestointien ajoitusta optimoimalla sekä liikennöinnin kapasiteettia lisäämällä, Etelä-Suomen kaupunkiraiteilla ja pääradalla jopa 20 %. Samalla saadaan positiivisia ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuksia energiansäästöön. Myös junaliikenteen täsmällisyys, toimintavarmuus ja turvallisuus paranevat entisestään.

Koko rautatietoimijakenttä mukana

Projektissa työskennellään laajalla rintamalla ja yhtäaikaisesti. Digirata-foorumi seuraa selvitystyötä ja tiedottaa sekä tarjoaa vaikuttamismahdollisuuden kaikille kiinnostuneille alan toimijoille. Ohjausryhmään kuuluvat LVM, Väylä, Finrail / TMFG, VR ja HSL, tehtävinään strategisen tason päätökset ja tavoitteiden asettaminen. Projektitoimisto hoitaa operatiivisen toiminnan, mukana ovat rautatietoimijat Väylän ja Finrailin johdolla.

Sparraajaksi on perustettu ns. viiteryhmä.

Sen tehtävänä on kokonaisvaltaisesti tukea hankeen toimintaa ja sparrata avoimeen ajatteluun ja tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja. Hankkeen toimijat tekevät myös yhdessä riskienhallintaa ja mahdollisuuksien kartoittamista. 

Avuksi ketteärät allianssimalliset työkalut

Monikaistaisen ja paljon yhteistyötahoja kattavan kokonaisuuden suitsimiseksi projektinhallinnalta vaaditaan paljon. Työkaluina on esimerkiksi Last Planner-aikataulutus, esteloki ja monia muita allianssimaisesta työskentelystä tuttuja keinoja. 

Hanketta ohjataan ja etenemistä valvotaan kahdeksan viikon välein pidettävissä tulosten esittelyissä, joissa suunnitellaan seuraava samanmittainen ajanjakso. Näiden jaksojen aikana käydään tilannekatsauksia kahden viikon välein. Kaikki työnohjaaminen tapahtuu projektitoimiston työkaluilla, jotka tukevat yhdessä työskentelyä.

Kerromme lisää työstämme ja sen edistymisestä näillä sivuilla, Twitterissä ja muissa kanavissa. Pysy matkassa!

Jari Pylvänäinen, Finrail
Juha Lehtola, Väylä