Arkisto:

Yhteistyöllä kohti tulevaisuuden raideliikennettä: Digiradan kehitys- ja seurantaryhmä aloitti työnsä

Miten Digiradasta saadaan mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen hyöty ja millaisia tekoja tai päätöksiä se vaatii? Muun muassa näitä kysymyksiä ratkoo uusi Digiradan kehitys- ja seurantaryhmä, jossa on mukana useiden eri rautatiealan toimijoiden edustajia.  Digirata on välttämätön korvausinvestointi, jossa uudistetaan junien kulunvalvonta, turvalaitteet, kauko-ohjaukset ja liikenteenhallinnan järjestelmät sekä parannetaan rautateiden välityskykyä ja mahdollistetaan raideliikenteen kasvu. Jotta Digiradasta […]

Millaista infratietoa Digiradassa tarvitaan?

Digiradan infratiedon työryhmä käsittelee ja ratkaisee infratietoon liittyviä ongelmia. Käsiteltävänä on tällä hetkellä useita kokonaisuuksia, joihin liittyy esimerkiksi ATO ja ETCS. Miten infratietoon liittyviä ongelmia käytännössä ratkotaan? Miten työskentely on alkanut? Entä millaisiin osakokonaisuuksiin infratieto on jaettu?  Digiradassa on aloittanut infratiedon työryhmä, jonka tarkoituksena on käsitellä ja ratkaista infratietoon liittyviä ongelmia. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran […]